Läs- och skrivhjälp

Behöver du hjälp vid läsning och skrivning? Det finns gott om hjälpmedel som underlättar både fritidsläsningen och skolarbetet. Här tar vi upp några av de viktigaste resurserna.

Legimus och lättläst

Har du en läsnedsättning har du rätt att låna talböcker via Legimus. Du behöver inte ha en diagnos. Böckerna kan laddas ner eller streamas direkt från sidan i webbspelaren. Legimus finns också som app till mobiltelefonen. Vänd dig till din skolbibliotekarie för att skapa kontot. Bibliotekarien kan också hjälpa dig att komma igång samt tipsa om böcker att lyssna på.

På biblioteket finns också gott om lättlästa böcker. Saknar du någon titel? Kom gärna med tips på vad vi kan köpa in!

Alternativa verktyg

Alla elever i Svedala kommun har dessutom tillgång till följande resurser:
StavaRex – Ett rättstavningsprogram som rättar många av de fel som de inbyggda rättstavningsprogrammen missar.
SpellRight – Motsvarar StavaRex men används för engelsk text.
AppWriter – Via AppWriter kan du bland annat få text i dokument och på webben upplästa med hjälp av talsyntes.
Inläsningstjänst – Via Inläsningstjänst får du tillgång till inlästa läromedel.

Fråga din lärare eller skolbibliotekarie om du behöver hjälp att komma igång. Du kan också läsa mer om alternativa verktyg på Kvutis.