Gruppuppsättningar

Ibland är det en fördel för lärandet att låta flera elever läsa samma bok. Genom att eleverna kan diskutera bokens innehåll med varandra tränas läsförståelsen och intresset för boken ökar.

Inom kommunen har vi i omgångar satsat på att köpa in olika titlar i antingen grupp- eller klassuppsättning. Dessa titlar kan lånas mellan skolbiblioteken. Prata med skolbibliotekarien på din skola så kan denne hjälpa dig!

Under flikarna ovan kan du hitta information om vilka titlar som finns, uppdelat efter tänkt läsålder. Som riktlinje gäller att böckerna med klassificeringen Hcf främst är tänkta för yngre barn, Hcg för ”mellanåldern” och uHc/uHce för ungdomar. Det finns även en en lista över gruppuppsättningar med faktaböcker. Listorna uppdateras när nya titlar köps in.