Gruppuppsättningar, engelska

Rhue: The Wave
(Lättläst/Baserad på en verklig händelse, 15 exemplar, Spångholmsskolan)

Berättelsen är baserad på ett klassrumsexperiment som en lärare genomförde 1969. När läraren berättade om andra världskrigets fasor kunde han inte få eleverna att förstå hur det hade kunnat hända. Varför gick människor med på att göra så hemska saker mot varandra och varför fanns det så många som bara såg på utan att ingripa?

Läraren bestämmer sig för att få eleverna att förstå genom att göra ett experiment i klassen. Experimentet döps till Vågen (The Wave). Alla elever får ett medlemskort där symbolen, Vågen, är tryckt liksom gruppens motto: Disciplin, brödraskap och handling. Samtidigt får de nya, stränga, regler att följa. För eleverna blir experimentet snabbt allvar och ganska snart börjar det spåra ur…